ਤਨਖਾਹਦਾਰ ! (ਨਿੱਕੀ ਕਵਿਤਾ)

ਤਨਖਾਹਦਾਰ ! (ਨਿੱਕੀ ਕਵਿਤਾ)
---------------

ਤਨਖਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਵਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਆਦ !
ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਲਟਕਾਓ, ਮੁਕਾਉਣਾ ਨੀ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਵਿਵਾਦ !

ਤਨਖਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਵਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਆਦ !
ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੰਥ-ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਨਮਤ ਦੀ ਕਰੋ ਨਿੱਤ ਨਵੀ ਹੂੜ ਸ਼ੁਰੁਆਤ !

ਤਨਖਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਵਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਆਦ !
ਉੱਤੋ ਆਦੇਸ਼ ਲੈ ਪੰਥ ਤੋਂ ਛੇਕ ਦੇਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਗੁਰਮਤ ਹਿਸਾਬ !

- ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਈਸਨ