mItr ip`Cy ! (in`kI khwxI)

ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ? ਗੁਆਂਡ ਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ! (ਦਾਹੜੀ ਕਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਵੋਹਟੀ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਸ ਰਿਹਾ ਸੀ)

ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ : ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਣਗੇ ?

ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ : ਫੁਫੜ ਜੀ ! ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋ ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ! ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਛਾਪਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ !

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ) : ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਹੜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) : ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ! ਯਾਦ ਰਖਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ !

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ) : ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ? ਹਰਨਾਮ, ਸਾਂਭ ਲੈ ਇਸਨੂੰ !

ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਹਸਦਾ ਹੋਇਆ) : ਵਾਲ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗੀ ! ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਦਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋ ਕੋਇਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ! ਉਸੀ ਖਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੀਰੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਓਹ ਕੋਇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਹੀਰੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ! (ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਾਰਦਾ ਹੈ)

ਓਥੇ ਹੀ ਰੁੱਕ ! ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ! (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਭਜਿਆ ਤਾਂ *ਡਾਈ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ !* ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਦੋਹਰੀ ਹੋ ਗਈ)

- ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਈਸਨ